Giza

Giza je grad u Egiptu u guvernorat Giza. Prema proceni iz 2008. u gradu je živelo 3.258.540 stanovnika. Giza je izgrađena na zapadnoj obali reke Nil, 20 km jugozapadno od centralnog Kaira, današnji deo šire kairske metropole.

Giza je jedna od najpoznatijih turističkih destinacija zahvaljujući svom kompleksu impresivnih drevnih spomenika. To je grobni kompleks egipatskih kraljeva i hramova, koji se sastoji od Velike sfinge, velikih piramida, brojnih drugih piramida i hramova.

Giza je nekada bila grinički meridijan, referentna tačka za određivanje geografske dužine, najverovatnije za područje velikih piramida.

Izvor: sr.wikipedia.org

Više o piramidama pročitajte ovde: VELIKA (KEOPSOVA) PIRAMIDA, KEFRENOVA PIRAMIDA, MIKERINOVA PIRAMIDA

Više o Sfingi pročitajte ovde: SFINGA

Pogledajte i dokumentarac: PIRAMIDE RESAVANJE MISTERIJE – POSLEDNJE TAJNE GIZE

Svetionik na Farosu

Svetionik u Aleksandriji jedno je od sedam svetskih čuda. Napravljen je između 300. i 280. p. n. e. na poluostrvu Farosu. Napravio ga je grčki arhitekta Sostrat. Od svih svetskih čuda, jedino je svetionik u Aleksandriji, pored svoje arhitektonske čudesnosti, imao i praktičnu namenu — omogućavao je brodovima bezbedan povratak u Veliku luku Aleksandrije. U arhitektonskom smislu, ovaj svetionik je ipak imao najveći značaj — to je bila najviša građevina na svetu u to vreme i njena svetlost se mogla videti na 50 km od aleksandrijske obale.

Nedugo nakon smrti Aleksandra Velikog (Makedonskog), njegov namesnik Ptolemej I Soter preuzeo je vlast nad Egiptom. Podigao je i uzeo za svoju prestonicu Aleksandriju u čijoj se blizini nalazi ostrvo Faros, a za čije ime se veruje da potiče od reči Pharao’s, što znači „faraonovo ostrvo“. Ostrvo je sa obalom bilo povezano pomoću nasipa nazvanog Heptastadion koji je postao druga luka Aleksandrije. Usled nepovoljnih uslova za pristajanje brodova i plitke obale tog regiona, izgradnja svetionika je bila neophodna.

Izgradnju je započeo Ptolemej I Soter oko 290. godine p. n. e, a ona je završena nakon njegove smrti, tokom vladavine njegovog sina Ptolemeja Filadelfa. Sostratus, Euklidov savremenik, bio je arhitekta svetionika, ali su detaljne proračune za građevinu izvršili naučnici aleksandrijske biblioteke-muzeja. Kako svedoči grčki pisac Strabon troškovi izgradnje svetionika bili su izuzetno veliki. Legenda kaže da je Sostrat, dugo tragao za građevinskim materijalom za temelj, koji bi mogao odupreti morskoj vodi. Najzad je svoj džinovski toranj smestio na ogromne staklene blokove. Svetionik je bio visok preko 117 m i u podnožju imao oko 300 soba.. Na najvišem spratu noću je gorela vatra, a danju se signaliziralo ogledalima. Faros je moreplovcima iz svih krajeva sveta omogućavao da bezbedno uplove u luku Aleksandrije.

Izvor: sr.wikipedia.org

Više o Aleksandriji pročitajte ovde: ALEKSANDRIJA

Možete pogledati dokumentarce: MEGALOPOLIS – ALEKSANDRIJAISTORIJA IZ DRUGOG UGLA – ALEKSANDRIJA

Aleksandrija

Aleksandrija je grad u Egiptu, u guvernoratu Aleksandrija. Aleksandrija je posle Kaira drugi po veličini grad severne Afrike. U širem gradskom području živi 4,37 miliona ljudi (procena za 2007).

Aleksandrija se nalazi u delti Nila i na obali Sredozemnog mora. Preko aleksandrijske luke transportuje se 80% egipatskog uvoza i izvoza.

Grad je 332. p. n. e. osnovao Aleksandar Veliki.[Aleksandrija je u to doba imala najveću i najbogatiju biblioteku na celome svetu, koja je bila deo prvog muzeja na svetu. Grad je legendaran i po nekadašnjem Svetioniku u Aleksandriji (na Farosu) koji je ubrajan u Sedam svetskih čuda.

Izvor: sr.wikipedia.org

Za više o svetioniku pročitajte ovde: SVETIONIK NA FAROSU

Možete pogledati dokumentarce: MEGALOPOLIS – ALEKSANDRIJA, ISTORIJA IZ DRUGOG UGLA – ALEKSANDRIJA

Megalopolis – Aleksandrija

Aleksandar Veliki rešen je da jedno ribarsko selo pretvori u sjajan grad drevnog sveta. Pogledajte kako je tekla rekonstrukcija grada i njegovih neverovatnih zgrada.

Više o Aleksandriji pročitajte ovde: ALEKSANDRIJA

Za više o svetioniku pročitajte ovde: SVETIONIK NA FAROSU

Možete pogledati i dokumentarac: ISTORIJA IZ DRUGOG UGLA – ALEKSANDRIJA

Piramida u Abu Ravašu

Abu Ravaš je nalazište najsevernije egipatske piramide, izuzev ruševina Lepsius piramide broj jedan – uglavnom uništene Džedefrijeve piramide, sina i naslednika faraona Kufua. Prvobitno se smatralo da ova piramida nikad nije ni bila završena, ali su sada arheolozi saglasni da je ne samo bila završena, već je bila i gotovo iste veličine kao Menkorova piramida – treća po veličini piramida u Gizi. Po tome bi Džedefrijeva piramida bila četvrta ili peta po veličini piramida u Egiptu.

Nažalost, njen položaj kraj velike raskrsnice puteva čini je lakim izvorom kamena, čije je iskorišćavanje počelo u rimskim vremenima a nastavilo se do početka 20. veka. Danas je malo ostalo izuzev nekoliko redova kamenja koji se uzdižu nad prirodnim brdašcem koje je činilo osnovu piramide – mada je mala satelistska piramida u boljem stanju.

izvor: sh.wikipedia.org

Više o Džedefriju pročitajte ovde: DŽEDEF RE

Možete pogledati i dokumentarac: PIRAMIDE RESAVANJE MISTERIJE – ABU RAVAS IZGUBLJENA PIRAMIDA

Džedef Re

Džedef Re (poznat i kao Džedefra, Redjedef ili Radjedef, 2566 – 2558) bio je staroegipatski faraon Četvrte dinastije, Keopsov sin i naslednik. Majka mu je verovatno bila jedna od Keopsovh nižerazrednih supruga. Oženio se polusestrom Hetepheres II. Druga žena bila je Khentetenka, sa kojom je imao sinove Setka, Baka, Herneta i kćerku Neferhetepes. Bio je prvi faraon koji je koristio kao kraljevsku titulu Sin Ra.

Sazidao je piramidu u Abu Ravašu, 8 km severno od Gize.

Izvor: sr.wikipedia.org

Više o Abu Ravašu pročitajte ovde: ABU RAVAŠ

Možete pogledati i dokumentarac: PIRAMIDE RESAVANJE MISTERIJE – ABU RAVAS IZGUBLJENA PIRAMIDA

Piramide resavanje misterije – Abu Ravas izgubljena piramida

“Djedefreova piramida u Abu Ravašu ključna je komponenta u razumevanju tajni egipatskih arhitekti. Za stručnjake, ova piramida je blago koje treba temeljno ispitati.“

Više o Djedefreu pročitajte ovde: DŽEDEF RE

Više o Abu Ravašu pročitajte ovde: ABU RAVAŠ

Piramide resavanje misterije – Dasur

“Dahšur je poznat po dvema prelepim piramidama. Pretpostavlja se da su napravljene u doba Sneferua, osnivača 4. dinastije Egipta i oca Kufua, najvećeg graditelja drevnog Egipta.“

Za više o piramidama pročitajte: ZAKRIVLJENA PIRAMIDACRVENA PIRAMIDA

Možete pogledati i dokumentarce: DRUGA STRANA ISTORIJE – ZAKRIVLJENA PIRAMIDA,

Više o Sneferu pročitajte ovde: SNEFERU

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: