Архиве категорија: Piramide

Piramida u Abu Ravašu

Abu Ravaš je nalazište najsevernije egipatske piramide, izuzev ruševina Lepsius piramide broj jedan – uglavnom uništene Džedefrijeve piramide, sina i naslednika faraona Kufua. Prvobitno se smatralo da ova piramida nikad nije ni bila završena, ali su sada arheolozi saglasni da je ne samo bila završena, već je bila i gotovo iste veličine kao Menkorova piramida – treća po veličini piramida u Gizi. Po tome bi Džedefrijeva piramida bila četvrta ili peta po veličini piramida u Egiptu.

Nažalost, njen položaj kraj velike raskrsnice puteva čini je lakim izvorom kamena, čije je iskorišćavanje počelo u rimskim vremenima a nastavilo se do početka 20. veka. Danas je malo ostalo izuzev nekoliko redova kamenja koji se uzdižu nad prirodnim brdašcem koje je činilo osnovu piramide – mada je mala satelistska piramida u boljem stanju.

izvor: sh.wikipedia.org

Više o Džedefriju pročitajte ovde: DŽEDEF RE

Možete pogledati i dokumentarac: PIRAMIDE RESAVANJE MISTERIJE – ABU RAVAS IZGUBLJENA PIRAMIDA

Snefruova piramida u Meidumu

Piramida u Meidumu je jedna od tri koje su sagrađene za vreme vladavine faraona Sneferua, za koju neki veruju da ju je započeo faraonov otac i prethodnik Huni. Neki arheolozi pretpostavljaju da je piramida u Meidumu mogla biti prvi neuspeli pokušaj izgradnje prave ili piramide s glatkim stranama.

Piramida se srušila još u drevno doba, a danas stoje samo centralni delovi njene stepenaste osnove, poput neobične kule, što je jedinstven slučaj među egipatskim piramidama. Brdo na kome je piramida smeštena nije prirodno nastalo, već je to mala planina otpadaka nastalih kada se odustalo od spoljne oplate.

Jedna strana piramide u Meidumu se srušila i odsečena je oko 2600. p. n. e, kada je postavljan njen spoljni zid. Piramida u Meidumu je prava piramida, tetraedar, dok je Džoserova piramida stepenasta piramida, napravljena od nazidanih pravougaonih mastaba. Kod piramide u Meidumu, potporni zidovi nisu prošireni da prihvate značajniju oplatu.

Ovo dodavanje krečnjačke oplate bez produžene kamene potpore pokazalo se fatalnim, i velika humka od šljunka može se videti kraj piramide. Nakon ove nesreće, graditelji su verovatno preispitali metod gradnje.

Izvor: sr.wikipedia.org

Više o Sneferu pročitajte ovde: SNEFERU

Pogledajte i dokumentarac: PIRAMIDE REŠAVANJE MISTERIJE – MEIDUM, TAJNA LAZNE PIRAMIDE

Crvena piramida

Severna, Crvena piramida, koju je na istom mestu gde i zakrivljenu piramidu – u Dahšuru, sagradio faraon Sneferu, kasnije je uspešno izgrađena kao prva prava piramida sa glatkim stranama na svetu. Iako je relativno nepoznata, Crvena piramida je u stvari treća po veličini piramida u Egiptu, posle Kefrenove i Kufuove (Keopsove) piramide u Gizi.

Izvor: sr.wikipedia.org

Više o Sneferu pročitajte ovde: SNEFERU

Možete pogledati i dokumentarac: PIRAMIDE RESAVANJE MISTERIJE – DASUR

Zakrivljena piramida

“Južna „zakrivljena“ Sneferuova piramida u Dašuru jedinstvena je po tome što je sačuvala najveći deo svoje oplate od uglačanog krečnjaka.

Ovo područje je verovatno najznačajnije polje piramida, izuzev Gize i Sakare, iako je do 1966. nalazište bilo nepristupačno jer se nalazila u okviru vojne baze, pa je zbog toga bila gotovo nepoznata van arheoloških krugova.

Veruje se da je južna Sneferuova piramida, opštepoznata kao „zakrivljena piramida“, prvi (ili po nekim računanjima, drugi) pokušaj građenja piramide s glatkim stranama. Iako je to samo delom uspela, ipak privlači pažnju i ostaje jedina piramida koja je sačuvala veliki deo originalne krečnjačke oplate i najbolji je primer svetlosnog efekta koji je bio svojstven svim piramidama u njihovom prvobitnom stanju.“

Izvor: https://sr.wikipedia.org/

Više o Sneferu pročitajte ovde: SNEFERU

Pogledajte dokumentarac o zakrivljenoj piramidi: DRUGA STRANA ISTORIJE – ZAKRIVLJENA PIRAMIDA, PIRAMIDE RESAVANJE MISTERIJE – DASUR

Stepenasta (Džoserova) piramida

Džoserova stepenasta piramida je sagrađena kao grobnica drugog faraonatreće dinastije Džosera oko 2650. godine p. n. e. Kada je sagrađena bila je visoka 62,5 metara i pokrivena belim krečnjakom, dok joj je danas visina 60 metara. Piramida je zapravo deo kraljevskog kompleksa koji čini niz građevina. Nalazi se u nekropoli Sakara severozapadno od drevnog Memfisa. Arhitekt ove piramide bio je faraonov vezir Imhotep.

Ova egipatska piramida sastojala se od šest mastaba različite veličine, sagrađenih jedna na drugoj, što ukazuje da je originalni projekat vremenom modifikovan.

Kompleks, koji je imao 14 lažnih i jedna prava vrata, čine:

  • dvorište za Sed svetkovinu,
  • severna i južna palata,
  • mali hram i
  • južna grobnica.

Preuzeto sa: sr.wikipedia.org

Više o Džoseru pročitajte ovde: DŽOSER / ZOSER

Više o Imhotepu pročitajte ovde: IMHOTEP

Više o mastabama pročitajte ovde: MASTABA

Više o piramidama pogledajte ovde: EGIPATSKE PIRAMIDE

Pogledajte i dokumentarac: PIRAMIDE RESAVANJE MISTERIJE – DZOSEROVA PIRAMIDA

Mastaba

Mastaba je plemićka grobnica u Starom Egiptu. Obično je rađena od tesanika, a varira i po obimu i po broju i raspodeli prostorija. Obično ima oblik zarubljene piramide i visoka je između 6 i 8 metara, fasada je ponekad široka i do 50 metara, a u dubinu ne ide više od 25 metara.

U početku su mastabe korišćene kao grobnice vladara i plemstva, ali kada je otpočela gradnja piramida na početku Starog kraljevstva, plemstvo i službenici su zadržali i razvili mastabu kao grobnicu. One su sada bile raspoređene oko piramide kako bi formirale „kraljevski dvor“ koji bi pratio faraona i u zagrobnom životu. 

Mastaba je bila sastavljena iz dva dela: nadzemnog i podzemnog dela. Mastabe su preteča piramida.

Preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org

Više o piramidama pogledajte ovde: EGIPATSKE PIRAMIDE

Mikerinova piramida

Mikerinova piramida je grobnica Mikerena, petog faraona četvrte egipatske dinastije. Smeštena je na jugozapadu Gize gde sa Keopsovom i Kefrenovom piramidom čini kompleks Gizinog platoa.

Prvobitna visina Mikerenove piramide bila je 65,5 m. Međutim usled vekovnih oštećenja danas je ona visoka 62 m. Tačna starost piramide nije poznata mada smatra se sa je izgrađena tokom 26 veka pre nove ere. Smatra se da je izgradnju piramide završio Šepseskaf.

Piramida se nalazi nekoliko stotina metara jugozapadno od susedne Keopsove piramide.

Preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org

Više o druge dve piramide u kompleksu Gize možete pročitati ovde: VELIKA (KEOPSOVA) PIRAMIDA, KEFRENOVA PIRAMIDA

Više o Gizi pročitajte ovde: GIZA

Da saznate više, pogledajte dokumentarac: PIRAMIDE U GIZI, NEKROPOLA U SAQQARI, HRAM U EDFUU, EGIPATSKE PIRAMIDE, PIRAMIDE RESAVANJE MISTERIJE – POSLEDNJE TAJNE GIZE

Kefrenova piramida

Kefrenova piramida je druga po veličini piramida u Gizi. U njoj je sahranjen Kefren, četvrti faraon četvrte egipatske dinastije.

Kefrenova piramida je druga po veličini piramida u kompleksu Gize, ali pošto se nalazi na blagom uzvišenju, izgleda kao najviša.

Piramida je izgrađena sa bazom od 215,25m. Originalna visina mauzoleja je bila 143,5 m, ali tokom vekova, piramida je znatno oštećena. Sadašnja visina iznosi 136,4 m.

Na vrhu ove piramide su ostale sačuvane granitne ploče koje su bile postavljane na svaku piramidu, ali su uništene tokom vremena. Ni na jednoj drugoj piramidi nije ostao ovaj glatki granitni sloj osim na Kefrenovoj.

Preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org

Više o druge dve piramide u kompleksu Gize možete pročitati ovde: VELIKA (KEOPSOVA) PIRAMIDA, MIKERINOVA PIRAMIDA

Više o Gizi pročitajte ovde: GIZA

Da saznate više, pogledajte dokumentarace: EGIPATSKE PIRAMIDE, PIRAMIDE U GIZI, NEKROPOLA U SAQQARI, HRAM U EDFUU, PIRAMIDE RESAVANJE MISTERIJE – POSLEDNJE TAJNE GIZE

Velika (Keopsova) piramida

Keopsova piramida (egipatsko ime: Ahet Kufu – „Keopsov horizont“, starogrč. ἡ μεγάλη Πύραμις τοῦ Хέοπος, lat. Magna Pyramis Cheopis) je najveća i najstarija od tri piramide kod Gize i ujedno najveća piramida na svetu. Često je nazivaju jednostavno: „Velika piramida“. Piramida je izgrađena kao grobnica egipatskog faraona četvrte egipatske dinastijeKeopsa (Kufua) u XXVI veku p. n. e. Zajedno sa Kefrenovom i Mikerinovom piramidom predstavlja jedino očuvano antičko svetsko čudo.

Visoka je 138,75 m, dužine 225 m i obuhvata površinu od 5,3 hektara. Keopsova piramida je jedina piramida koja ima i uzlazne i silazne hodnike. U njoj postoje tri do sada otkrivene odaje. Sve se one naleze u centru piramide na njenoj vertikalnoj osi.

Radovi na piramidi su okončani 2580. p. n. e. Razlika u dužinama njenih stranica je po izgradnji bila manja od jednog promila. Kefrenova piramida (srednja od tri piramide) izgleda viša, međutim ona je izgrađena na steni koja je viša za 10 m, a po samoj visini građevine je za tri metra niža.

Preuzeto sa: https://sr.wikipedia.org

Više o Keopsu pročitajte ovde: KEOPS / KUFU

Više o Gizi pročitajte ovde: GIZA

Ukoliko želite da saznate više o Velikoj piramidi, možete pogledati dokumentarce: OTKRIVANJE ISTORIJE, PIRAMIDA IZVAN MAŠTE, UNUTAR VELIKE PIRAMIDE, PIRAMIDE U GIZI, NEKROPOLA U SAQQARI, HRAM U EDFUU, RAZOTKRIVANJE TAJNI PIRAMIDA, EGIPATSKE PIRAMIDE, PIRAMIDE RESAVANJE MISTERIJE – POSLEDNJE TAJNE GIZE, PIRAMIDE RESAVANJE MISTERIJE – TAJNA KUFUOVE GROBNICE

Više o druge dve piramide u kompleksu Gize možete pročitati ovde: KEFRENOVA PIRAMIDA, MIKERINOVA PIRAMIDA