Архиве категорија: Piramide

Stepenasta (Džoserova) piramida

Džoserova stepenasta piramida je sagrađena kao grobnica drugog faraonatreće dinastije Džosera oko 2650. godine p. n. e. Kada je sagrađena bila je visoka 62,5 metara i pokrivena belim krečnjakom, dok joj je danas visina 60 metara. Piramida je zapravo deo kraljevskog kompleksa koji čini niz građevina. Nalazi se u nekropoli Sakara severozapadno od drevnog Memfisa. Arhitekt ove piramide bio je faraonov vezir Imhotep.

Ova egipatska piramida sastojala se od šest mastaba različite veličine, sagrađenih jedna na drugoj, što ukazuje da je originalni projekat vremenom modifikovan.

Kompleks, koji je imao 14 lažnih i jedna prava vrata, čine:

  • dvorište za Sed svetkovinu,
  • severna i južna palata,
  • mali hram i
  • južna grobnica.

Preuzeto sa: sr.wikipedia.org

Više o Džoseru pročitajte ovde: DŽOSER / ZOSER

Više o Imhotepu pročitajte ovde: IMHOTEP

Više o mastabama pročitajte ovde: MASTABA

Mastaba

Mastaba je plemićka grobnica u Starom Egiptu. Obično je rađena od tesanika, a varira i po obimu i po broju i raspodeli prostorija. Obično ima oblik zarubljene piramide i visoka je između 6 i 8 metara, fasada je ponekad široka i do 50 metara, a u dubinu ne ide više od 25 metara.

U početku su mastabe korišćene kao grobnice vladara i plemstva, ali kada je otpočela gradnja piramida na početku Starog kraljevstva, plemstvo i službenici su zadržali i razvili mastabu kao grobnicu. One su sada bile raspoređene oko piramide kako bi formirale „kraljevski dvor“ koji bi pratio faraona i u zagrobnom životu. 

Mastaba je bila sastavljena iz dva dela: nadzemnog i podzemnog dela. Mastabe su preteča piramida.

Preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org

Mikerinova piramida

Mikerinova piramida je grobnica Mikerena, petog faraona četvrte egipatske dinastije. Smeštena je na jugozapadu Gize gde sa Keopsovom i Kefrenovom piramidom čini kompleks Gizinog platoa.

Prvobitna visina Mikerenove piramide bila je 65,5 m. Međutim usled vekovnih oštećenja danas je ona visoka 62 m. Tačna starost piramide nije poznata mada smatra se sa je izgrađena tokom 26 veka pre nove ere. Smatra se da je izgradnju piramide završio Šepseskaf.

Piramida se nalazi nekoliko stotina metara jugozapadno od susedne Keopsove piramide.

Preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org

Više o druge dve piramide u kompleksu Gize možete pročitati ovde:

VELIKA (KEOPSOVA) PIRAMIDA

KEFRENOVA PIRAMIDA

Da saznate više, pogledajte dokumentarac: PIRAMIDE U GIZI, NEKROPOLA U SAQQARI, HRAM U EDFUU

Kefrenova piramida

Kefrenova piramida je druga po veličini piramida u Gizi. U njoj je sahranjen Kefren, četvrti faraon četvrte egipatske dinastije.

Kefrenova piramida je druga po veličini piramida u kompleksu Gize, ali pošto se nalazi na blagom uzvišenju, izgleda kao najviša.

Piramida je izgrađena sa bazom od 215,25m. Originalna visina mauzoleja je bila 143,5 m, ali tokom vekova, piramida je znatno oštećena. Sadašnja visina iznosi 136,4 m.

Na vrhu ove piramide su ostale sačuvane granitne ploče koje su bile postavljane na svaku piramidu, ali su uništene tokom vremena. Ni na jednoj drugoj piramidi nije ostao ovaj glatki granitni sloj osim na Kefrenovoj.

Preuzeto sa: http://sr.wikipedia.org

Više o druge dve piramide u kompleksu Gize možete pročitati ovde:

VELIKA (KEOPSOVA) PIRAMIDA

MIKERINOVA PIRAMIDA

Da saznate više, pogledajte dokumentarac: PIRAMIDE U GIZI, NEKROPOLA U SAQQARI, HRAM U EDFUU

Velika (Keopsova) piramida

Keopsova piramida (egipatsko ime: Ahet Kufu – „Keopsov horizont“, starogrč. ἡ μεγάλη Πύραμις τοῦ Хέοπος, lat. Magna Pyramis Cheopis) je najveća i najstarija od tri piramide kod Gize i ujedno najveća piramida na svetu. Često je nazivaju jednostavno: „Velika piramida“. Piramida je izgrađena kao grobnica egipatskog faraona četvrte egipatske dinastijeKeopsa (Kufua) u XXVI veku p. n. e. Zajedno sa Kefrenovom i Mikerinovom piramidom predstavlja jedino očuvano antičko svetsko čudo.

Visoka je 138,75 m, dužine 225 m i obuhvata površinu od 5,3 hektara. Keopsova piramida je jedina piramida koja ima i uzlazne i silazne hodnike. U njoj postoje tri do sada otkrivene odaje. Sve se one naleze u centru piramide na njenoj vertikalnoj osi.

Radovi na piramidi su okončani 2580. p. n. e. Razlika u dužinama njenih stranica je po izgradnji bila manja od jednog promila. Kefrenova piramida (srednja od tri piramide) izgleda viša, međutim ona je izgrađena na steni koja je viša za 10 m, a po samoj visini građevine je za tri metra niža.

Preuzeto sa: https://sr.wikipedia.org

Više o Keopsu pročitajte ovde: KEOPS / KUFU

Ukoliko želite da saznate više o Velikoj piramidi, možete pogledati dokumentarce:

OTKRIVANJE ISTORIJE

PIRAMIDA IZVAN MAŠTE

UNUTAR VELIKE PIRAMIDE

PIRAMIDE U GIZI, NEKROPOLA U SAQQARI, HRAM U EDFUU

RAZOTKRIVANJE TAJNI PIRAMIDA

Više o druge dve piramide u kompleksu Gize možete pročitati ovde:

KEFRENOVA PIRAMIDA

MIKERINOVA PIRAMIDA